Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Europese wet op het gebied van gegevensbescherming, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), stelt.

Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Als u om wat voor reden dan ook de door u opgegeven gegevens verwijderd wilt hebben van onze website, dan kan dat door een e-mail te sturen naar info@elephantie.nl.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij anonimiseren deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie voor uitleg hierover bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond over het verwijderen van cookies. Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Vanaf onze website worden IP-adressen geanonimiseerd meegestuurd naar Google. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google  voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Social media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de diverse netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacy verklaringen van de diverse sociale media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien en/of om uw gegevens te verwijderen rekening houdend met de wettelijke en fiscale bepalingen. Stuur dan  een e-mail naar info@elephantie.nl.